Štampa Verzija za štampu

I za punovažnost ugovora o kupoprodaji službenosti puta potrebna je pismena forma. Takav ugovor može biti sklopljen i preko punomoćnika, koji ima specijalnu pismenu punomoć za to

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 31.12.1964 Broj: Rev.1183/64
Abstrakt: