Štampa Verzija za štampu

Država SFRJ odgovara za štetu koju pretrpi lice koje je propustom regrutne komisije pogrešno oglašeno sposobnim i kao takvo upućeno na odsluženje vojnog roka

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.3329/93
Abstrakt:

Država SFRJ odgovara za štetu koju pretrpi lice koje je propustom regrutne komisije pogrešno oglašeno sposobnim i kao takvo upućeno na odsluženje vojnog roka, mada je ono u to vreme bilo nesposobno za vojnu službu, pa je zbog toga došlo do pogoršanja njegovog zdravlja i nesposobnosti za rad

Deskriptori: DRŽAVA VOJSKA Šteta - naknada; Naknada štete