Štampa Verzija za štampu

Elaborat kojim se programira obrazovanje za određeni profil stručnjaka jeste autorsko delo

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o autorskom pravu
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.3313/67
Abstrakt:

Zajednička je imovina bračnih drugova i imovina stečena za vreme bračne zajednice koja je prethodila braku

Deskriptori: BRAK Brak; Bračna tekovina IMOVINA Zajednička svojina ELABORAT ZPP371 PREDMET U RAD DRUGOM VEĆU ŠKOLOVANJE ZAP003 AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje