Štampa Verzija za štampu

Radi se o NAROČITO TEŠKOM SLUČAJU SILOVANJA kad je učinilac u dogovoru s još jednom osobom ušao noću u kuću oštećene pa, dok je drugi napao njenog bračnog druga silom odvukao oštećenu izvan kuće i prinudio na obljubu

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1982 Broj: Kž.481/81
Abstrakt:

Radi se o osobito teškom slučaju silovanja iz čl. 83. st. 2. KZH kad je učinilac u dogovoru s još jednom osobom ušao noću u kuću oštećene pa, dok je drugi napao njenog bračnog druga, koji je ležao, te ga udario i povredio, a zatim mu stavio nož pod grlo zapretivši da će ga ubiti ako ne ostane miran, silom odvukao oštećenu izvan kuće i prinudio na obljubu.

Deskriptori: KZS103 Silovanje