Štampa Verzija za štampu

U okviru opšteg roka trajanja autorskog prava svako pojedinačno potraživanje iz određenog ugovora zastareva u rokovima određenim Zakonom o obligacionim odnosima

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o autorskom pravu
Sud:   Datum: 23.02.1994 Broj: Gž.268/93
Abstrakt:

-