Štampa Verzija za štampu

Kada se učinilac nalazio u nužnoj odbrani nema ubistva na mah

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 06.01.1998 Broj: Kž.590/52
Abstrakt:

Ne može se primeniti inkriminacija krivičnog dela ubistva na mah kada se učinilac nalazio u nužnoj odbrani, pošto se takvo ponašanje učinioca rešava isključivo kroz prizmu instituta nužne odbrane.
Ponašanje učinioca tako treba posmatrati, navodi se u odluci, bilo da je učinilac na napad reagovao u granicama nužne odbrane, pa i onda kada je e nužne odbrane prekoračio usled jake razdraženosti li prepasti, izazvane napadom.

Deskriptori: KZJ009 Nužna odbrana - neophodna odbrana, istovremeni protivpravni napad KZS048 Ubistvo na mah; Razdraženost; napad; teško vređanje