Štampa Verzija za štampu

Kad je jednom tužbom istaknuto više tužbenih zahteva (objektivna kumulacija), zbog ekonomičnosti postupka dolazi do atrakcije nadležnosti pa se mesna nadležnost za sve zahteve određuje prema nadležnosti za bilo koji od njih po tužiočevom izboru.

Sud:   Datum: 05.07.1979 Broj: Grs.87/79
Abstrakt: