Štampa Verzija za štampu

Službena beleška sa konstatacijom da je radnik odbio prijem odluke bez konstatacije da mu je tada ostavljena (pribijena na vrata...), neuredna je dostava

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 31.01.1995 Broj: Rev.3552/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODNOS - RADNI ZPP144 ODBIJANJE PRIJEMA ODBIJANJE - RADA SLUŽBENA BELEŠKA