Štampa Verzija za štampu

Veza sa radom postoji ako je štetno ponašanje proizašlo iz prilike u koju radnik ne bi došao bez radne obaveze

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 23.08.1970 Broj: Rev.120/70
Abstrakt:

Izraz "u vezi sa radom" označava vezu između uloge pozicije i situacije radnika prilikom rada i njegovog štetnog ponašanja, i to takvu vezu bez koje radnik ne bi bio u stvarnom položaju da učini štetnu radnju.

Deskriptori: U vezi sa radom