Štampa Verzija za štampu

Pojam oružje "velike razorne moći" mogu biti i ručni bacači napunjeni bojevom raketom a ne samo eksplozivne materije (dinamit, trotil i slično)

Osnov: Zakon o oružju i municiji
Sud:   Datum: 12.10.1997 Broj: 5.Kr.11/97
Abstrakt:

Okružni sud u Beogradu,izazivajući sukob nadležnosti, u rešenju K.551/96 pozivajući se na čl. 2. ZOM-a, nalazi da se raketa ne može smatrati eksplozivom velike razorne moći, već oružjem u koje spadaju bombe, granate, projektili, mine i druge naprave, a da se eksplozivne materije velike razorne moći smatraju dinamit, trotil i drugo.

Deskriptori: ZOM033 Neovlašćeno nabavljanje, držanje, nošenje, izrada, razmena ili prodaja vatrenog oružja, municije ili eksplozivnih materija EKSPLOZIV/EKSPLOZIJA RAKETA RAZORNA MOĆ