Štampa Verzija za štampu

Naknada neimovinske štete zbog unakaženosti dosuđuje se povređenom licu kao satisfakcija prema težini trpljenja zbog psihičkih patnji prouzrokovanih svešću o promenama u fizičkom izgledu povređenog

Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.2804/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŠTETA UNAKAŽENOST