Štampa Verzija za štampu

I nezaposlen roditelj je dužan da doprinosi izdržavanju maloletnog deteta

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.503/88
Abstrakt:

I ovaj sud smatra da su dosuđeni iznosi doprinosa primereni i da ih tuženi treba i može plaćati, uprkos toga što nije u redovnom radnom odnosu, jer prema daljem utvrđenju prvostepenog suda tuženi je diplomirani ing. mašinstva i kao takav ima mogućnosti da makar povremenim radom osigura sredstva potrebna za podmirenje ove svoje obaveze.

Deskriptori: ALIMENTACIJA DOPRINOS