Štampa Verzija za štampu

Ako je lice koje drži određenu nepokretnu imovinu bilo uverenju da je ta imovina njegova sopstvenost onda je od uticaja na pitanje njegove savesnosti i činjenica što je umrli predak lice koje osporava ovu savesnost prilikom sprovođenja Zakona o agrarnoj reformi izjavio da on nije sopstvenik te imovine već da je sopstvenik lice koje drži i obrađuje, a to lice kome se sada osporava savesnost državine

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji
Sud:   Datum: 09.12.1997 Broj: Gž.4775/74
Abstrakt:

Deskriptori: Povraćaj Vrednost Tržišna vrednost/cena ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja EKSPROPRIJACIJA ZAR000 ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZACIJI