Štampa Verzija za štampu

Naređivanje izvršenja zatvora kao zamene novčane kazne koja se nije mogla prinudno izvršiti u nadležnost je veća iz čl. 23. st. 6, a ne sudije koji postupa po izvršenju krivične sankcije

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o krivičnom postupku Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 08.06.1980 Broj: PsK./80
Abstrakt:

-