Štampa Verzija za štampu

Optuženoj koja je osuđena na pet godina zatvora zbog ubistva na podmukao način pravilno je ukinut pritvor obzirom da se radi o ženi koja ima 69 godina, koja nije osuđivana i da kod nje ne postoji sklonost za vršenjem krivičnih dela, niti postoji opasnost da će pobeći, imajući u vidu da ima stalnu adresu boravka

Sud:   Datum: 10.10.2003 Broj: 1682/03
Abstrakt:

Rešenjem okružnog suda ukinut je pritvor protiv optužene nakon donošenja presude kojom je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od pet godina zbog krivičnog dela ubistva iz čl. 47 st. 2 tač. 1 KSZ.
Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio javni tužilac zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predložio da se prvostepeno rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje.
Vrhovni sud je našao da je žalba neosnovana, jer je pravilno prvostepeni sud našao da više ne stoje razlozi za pritvor prema optuženoj propisani odredbom čl. 142 st. 1 tač. 2 ZKP.
Ovo sa razloga što ne postoje posebno teške okolnosti prilikom izvršenja ovog krivičnog dela, koje bi ukazivali na neophodnost da se prema optuženoj produži pritvor, te činjenice da je optužena starija žena koja ima 69 godina, da nije osuđivana, a takođe da kod nje ne postoji sklonost za vršenjem krivičnih dela, niti postoji opasnost da će pobeći imajući u vidu da ima stalnu adresu boravka u Beogradu.