Štampa Verzija za štampu

Žalba na rešenje o ukidanju pritvora po rešenju o jemstvu IMA ODLOŽNO DEJSTVO

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.11.-0001 Broj: PsK./.75
Abstrakt:

Odredbe čl. 199. st. 3, 265. st. 2. i 353. st. 6, po kojima je žalba na rešenje o ukidanju pritvora nema odložno dejstvo, onda ne vrede, već po tome što nije izrično propisano čl. 396, a i po tome što se pritvor ne ukida zbog toga što su prestali razlozi za pritvor predviđeni u zakonu, već zbog toga što pritvor treba da bude zamenjen jemstvom, a još se ne zna da li će rešenje kojim je određeno jemstvo ostati na snazi Krivično odeljenje Vrhovnoi sud Hrvatske, PsK./75 od 7.11.1975