Štampa Verzija za štampu

Vlasnik poslužnog dobra može tražiti ukidanje službenosti puta kao nepotrebne, ako do javnog puta postoji takav put kojeg vlasnik povlasnog dobra može lako i uz neznatne troškove osposobiti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1981 Broj: Rev.751/81
Abstrakt: