Štampa Verzija za štampu

Prema članu 8. stav 3. Zakona o imovinskim odnosima bračnih drugova (Sl.glasnik NRS br.6/50), bračni drugovi za svoje lične obaveze odgovaraju i svojim udelom u zajedničku imovinu, pa zahtev za opredeljenje udela u zajedničkoj imovini može postaviti i poverilac bračnog druga

Osnov: Zakon o imovinskim odnosima bračnih drugova Sl.glasnik NRS br.6/50
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.360/56
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOIOB008 Bračni drugovi za svoje lične obaveze odgovaraju i svojim udelom u zajedničkoj imovini