Štampa Verzija za štampu

Pošto je hipotekarno založno pravo izvedeno iz prava lica koje se označava kao hipotekarni dužnik, nije stečeno založno pravo u slučaju kad je dužnik izgubio pravo raspolaganja stvari, nije stvar mogao opteretiti hipotekom, pošto je tu stvar drugome prodao i u posed predao. U interesu sigurnosti pravnog saobraćaja od ovog se odstupa izuzetno, i to s obzirom i u okviru načela poverenja u zemljišne knjige kao javne knjige

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.2155/65
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga ZOO966-996 ZALOGA POVERENJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU POVERENJE JAVNA KNJIGA PRAVO - ZALOŽNO