Štampa Verzija za štampu

Za poništaj braka potrebno je da je kod bračnih drugova postojala vidno izražena volja da ne zasnivaju i ne održavaju zajednicu života i to u vreme zaključenja braka kao i toku njihovog trajanja

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima
Sud:   Datum: 02.05.1998 Broj: Gž.340/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZBPO072 Ništav brak