Štampa Verzija za štampu

Odusutnost materijalne štete kod krivičnog dela falsifikovanja službene isprave iz člana 248. SRS ne znači i odsutnost štetnih posledica, pa se to ne može uzeti kao osnov za primenu odredbe člana 8. stav 2. KZJ.

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZJ184 Falsifikovanje službene isprave; Službena isprava; Službena knjiga; Službeni spis KZS248 Falsifikovanje službene isprave; Službena isprava; Službena knjiga; Službeni spis Društvena opasnost