Štampa Verzija za štampu

Punovažno je poravnanje koje je zaključio direktor a punomoćnik te organizacije, koji nema pravosudni ispit, a koji je posle toga pred sudom na ročištu samo formulisao poravnanje i potpisao zapisnik

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.2594/81
Abstrakt:

Punovažno je poravnanje koje je sa protivnom stranom zaključio direktor radne organizacije, a punomoćnik te organizacije, koji nema pravosudni ispit, je posle toga pred sudom na ročištu samo formulisao poravnanje i potpisao zapisnik