Štampa Verzija za štampu

Rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave ne može se upodobiti da rešenjem o izdavanju platnog naloga. U slučaju podnetog prigovora ima staviti van snage, a samo ukoliko postoji predlog poverioca nastaviće se parnični postupak kao po redovnoj tužbi

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 21.09.1996 Broj: Pž.101/80
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zip78 021 Verodostojna isprava; Faktura, menica, ček, javna isprava, Obračun kamate