Štampa Verzija za štampu

Izjava o odricanju od tužbenog zahteva na ročištu ili pismenom podnesku, tužilac može i bez pristanka tuženog, opozvati do donošenja presude

Sud:   Datum: 04.09.2002 Broj: 3137/02
Abstrakt:

Prema odredbi člana 331. stav 5. ZPP, odricanje od tužbenog zahteva na ročištu ili u pismenom podnesku, tužilac može i bez pristanka tuženog opozvati do donošenja presude. Kako je prvostepena presuda doneta 1.7.1999. godine, a izjava o opozivu odricanja od tužbenog zahteva data 6.7.1999. godine, posle donošenja prvostepene presude, to tužilac bez pristanka tuženog nije mogao opozvati izjavu o odricanju od tužbenog zahteva.
Za donošenje presude na osnovu odricanja nisu relevantni razlozi zbog kojih se tužilac odriče tužbenog zahteva, te zbog toga te navode tužioca u reviziji o razlozima zbog kojih se odrekao tužbenog zahteva i zbog kojih je izjavu po odricanju opozvao, ovaj sud nije ni cenio. Bitno je da je opoziv odricanja izvršen nakon donošenja prvostepene presude, sve kako je to pravilno zaključio i drugostepeni sud.