Štampa Verzija za štampu

Članovi radne zajednice koji su podneli prijavu za krivično delo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, izvršeno od strane direktora radne organizacije na štetu organizacije, ne može se javiti kao supsidijerni tužioci

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.413/71
Abstrakt:

Ako su prijavu za krivično delo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, izvršeno od strane direktora radne organizacije na štetu organizacije, podneli članovi radne zajednice, a javni tužilac nađe da nema osnova krivičnom gonjenju, podnosioci prijave se ne može javiti kao supsidijerni tužioci.
Krivično gonjenje može da preduzme samo radna organizacija, odnosno po Statutu organizacije ovlašćeno lice, s obzirom da se radi o krivičnom gonjenju direktora, koji inače predstavlja organizaciju, a ako takvo lice nije označeno u Statutu, onda lice koje je privremeno određeno od upravnog odbora za zamenika

Deskriptori: ZKP051 ODUSTANAK JT OD GONJENJA