Štampa Verzija za štampu

Rešenje po žalbi žalioca deluje prema ostalim nužnim jedinstvenim suparničarima iako se nisu žalili

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.06.1994 Broj: Gž.47/94
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŽALBA ZPP196 Suparničari; Pravna zajednica; Proširenje na novog tuženog; Subjektivno preinačenje Nužni suparničari