Štampa Verzija za štampu

Raniji kupac nepokretnosti jači je u pravu od docnijeg kupca, koji se uknjižio na osnovu docnijeg ugovora o prodaji, ako je docniji kupac bio nesavestan tj. znao da postoji raniji ugovor o prodaji

Sud:   Datum: 27.03.1958 Broj: Gž.1806/57
Abstrakt: