Štampa Verzija za štampu

Zakupodavac može dati otkaz ugovora o zakupu stana ako zakupac stana i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne koriste stan duže od jedne a najduže četiri godine, a zakupac se ne sporazume sa zakupodavcem o načinu korišćenja stana za to vreme.

Sud:   Datum: 13.04.2000 Broj: Rev.3144/99
Abstrakt:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je, kao aktivno vojno lice, dobio od tužioca sporni stan na korišćenje. Ugovor o zakupu stana zaključen je 25.03.1994. godine. Tuženi je 1998. godine, zbog potrebe vojne službe, premešten iz Zaječara u Beograd, gde se i sada nalazi. Od kada je tuženi prekomandovan iz Zaječara, sve vreme stanovao je u samačkom hotelu u Beogradu, a u sporni stan povremeno navraća, u proseku jedanput mesečno i za vreme godišnjeg odmora. U stan su ostale njegove stvari. Tužilac je tužbu za otkaz ugovora o korišćenju stana podneo 20.04.1995. godine.Polazeći od napred utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada st tužbeni zahtev odbili kao neosnovan.Odredbom člana 35. stav 1. tačka 6. Zakona o stanovanju(„Sl. glasnik RS“, 50/92. sa izmenama i dopunama), propisano je da zakupodavac može dati otkaz ugovora o zakupu stana ako zakupac stana i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne koriste stan duže od jedne, a najduže četiri godine, a zakupac se ne sporazume sa zakupodavcem o načinu korišćenja stana za to vreme.Vrhovni sud nalazi da nema mesta otkazu ugovora o zakupu stana u smislu navedene odredbe, jer od dana zaključenja ugovora o zakupu stana do dana podnošenja tužbe protekla je jedne a ne četiri godine od kada tuženi ne koristi stan.Osim toga, tuženi je zbog potrebe službe premešten u Beograd a da na drugi način nije rešio stambeno pitanje.Bez uticaja su navodi revizije da je tuženi bio dužan, u smislu člana 78. stav 2. Pravilnika o načinu i kriterijumima za davanje stanova u zakup zaposlenim u Vojsci Jugoslavije, da o ne korišćenju stana obavesti stambeni organ garnizona jer je ovome to svakako moralo biti poznato, pa se ne može upisati samo u krivicu tuženog to što nije zaključen sporazum o načinu korišćenja stana dok se tuženi nalazi u prekomandi.