Štampa Verzija za štampu

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dela obaveze (10% kupovne cene)

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2504/87
Abstrakt:

Suština ovog spora svodi se zapravo na pitanje da li tuženoj pripada pravo da traži raskidanje predmetnog ugovora od 30.10.1986. godine nazvanog predugovor u situaciji kada je tužena prodavačica taj ugovor izvršila u celini (predala je posed prodate zgrade), a tužilac kupac nije u celini ispunio svoju obavezu ni u naknadno ostavljenom roku iako zakon propisuje da ako dužnik ne ispuni obavezu ni u naknadnom roku da nastupaju iste posledice kao u slučaju kad je rok bitni sastojak ugovora (čl. 126. tač. 3. Zakona o obligacionim odnosima "Sl. l.
SFRJ" br. 29/78, 39/85. i 46/85.-dalje ZOO), a što znači da raskid ugovora nastupa po samom zakonu (čl. 125. ZOO).
Nesporno je naime, da je tužilac svoje obaveze u odnosu na isplatu dospelih delova cene ispunjavao s izvesnim zakašnjenjem od nekoliko dana, a da ostatak od 70.000 din. (ukupna cena ugovorena u iznosu od 900.000 din.) nije isplatio ni u produženom roku , pa niti do podnošenja tužbe.
Sporno je naime, da li stoji prigovor tužioca-da se ovde radi o slučaju kada se ugovor ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dela (čl. 131. ZOO). Sudovi su taj prigovor s pravom prihvatili, jer i po mišljenju ovog Vrhovnog suda u situaciji kakva je konkretna i kako je već opisana u ovom obrazloženju (u odnosu na izvršenje ugovora-plaćanje cene) doista se radi o slučaju kada se ugovor ne može raskinuti zbog neispunjenja, jer je neisplaćen-neispunjen tek neznatan deo cene, manji od 10 (tačnije 7,7).

Deskriptori: ZOO125 Raskidanje ugovora zbog neispunjenja; Raskidanje ugovora pre isteka roka; Raskid ugovora; ZOO126 Raskidanje ugovora zbog neispunjenja; Raskidanje ugovora pre isteka roka; Raskid ugovora; ZOO067 Neformalnost ugovora