Štampa Verzija za štampu

Penzijski osnov za starosnu penziju koji predstavlja mesečni lični dohodak ostvaren u poslednjih 12 meseci pre penzionisanja, koji zahvata dve kalendarske godine, radniku na određenim dužnostima u organima unutrašnjih poslova obračunava se tako što se za prvu godinu prethodno utvrđuje po završnom računu prosečni mesečni lični dohodak za 12 meseci, pa se dobijeni iznos pomnoži sa brojem meseci koji ulaze u penzijski osnov i tako dobijeni iznos sabira sa prosečnim mesečnim ličnim dohotkom ostvarenim u narednoj kalendarskoj godini, a zatim se deli sa 12 meseci i dobija prosečna mesečna zarada kao penzijski osnov

Sud:   Datum: 05.02.2003 Broj: Uvp 2.124/02
Abstrakt:

Naime, po pravnom stavu Vrhovnog suda kada radniku na određenim dužnostima u organima unutrašnjih poslova treba odrediti starosnu penziju od penzijskog osnova koji predstavlja prosečni mesečni lični dohodak ostvaren u poslednjih 12 meseci pre penzionisanja, a ovaj period zahvata dve kalendarske godine, onda treba za prvu godinu prethodno utvrditi po završnom računu prosečni mesečni lični dohodak za 12 meseci, pa dobijeni iznos u mesecima pomnožiti sa brojem meseci koji ulaze u penzijski osnov i tako dobijeni iznos sabrati sa prosečnim mesečnim ličnim dohotkom ostvarenim u drugoj kalendarskoj godini koja ulazi u penzijski osnov. Na kraju, tako sabrani (ukupni) iznos iz oba perioda deli se sa 12 meseci i dobija prosečna mesečna zarada za oba ta perioda, kao penzijski osnov na koji se primenom penzijskog procenta ostvarenog prema dužini penzijskog staža dobija nominalni iznos visine ostvarene penzije. Ovo zbog toga što se po članu 102. Zakona o unutrašnjim poslovima radniku na određenim dužnostima u organima unutrašnjih poslova starosna penzija određuje od penzijskog osnova koji predstavlja prosečni mesečni lični dohodak ostvaren u poslednjih 12 meseci pre penzionisanja, a ne od penzijskog osnova koji predstavlja mesečni lični dohodak ostvaren u poslednjih 12 meseci pre penzionisanja.
Suprotno navedenom stavu sudski veštak u konkretnom slučaju zaradu iz poslednjih 12 meseci pre penzionisanja obračunao je prema faktičkom stanju ostvarenih zarada iz perioda od 1.07.1989. godine do 30.06.1990. godine, čime je povređen propis člana 102. Zakona o unutrašnjim poslovima.