Štampa Verzija za štampu

Spor se ne može meritorno rešiti bez utvrđivanja činjenice važnih za odluku (presuda se poziva na isprave koje u dokaznom postupku nisu pročitane a to je bitna povreda). Kako ovu povredu drugostepeni sud nije sankcionisao, iako je žalba na nju ukazala, onda je dobila značaj revizijskog razloga

Osnov: Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Sud:   Datum: 02.03.1993 Broj: Gž.46/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: Inostrano; Inostranstvo