Štampa Verzija za štampu

Ako prvostepeni sud donese presudu a ne izvede sve parnične radnje i ne raspravi sva sporna pitanja, na koja je ukazao drugostepeni sud, čini bitnu povredu doredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1 u vezi čl. 377. st. 1 ZPP

Osnov: Zakon o krivičnom postupku Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 28.02.1993 Broj: Gž.134/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: Postupanje prvostepenog suda posle ukidanja presude Obaveza postupanja na pitanja na koja je ukazao drugostepeni sud Primedbe višeg suda ZKP377 POVREDA ČL. 364/1/2