Štampa Verzija za štampu

Nematerijalna šteta zbog prekida školovanja ogleda se u nemogućnosti oštećenog da učestvuje u jednom vidu životne aktivnosti prirodne i, po redovnom toku stvari, dostupne mladim ljudima i u uskraćenom zadovoljstvu koje završeno školovanje i veće znanje uvek pružaju čoveku.

Sud:   Datum: 17.09.1976 Broj: Gzs.57/76
Abstrakt:

Zato taj vid štete i nakadu za njega treba imati u vidu pri odmeravanju naknade za smanjenu opštu životnu aktivnost, čiji je to sastavni deo i ne može se posebno izdvojiti.