Štampa Verzija za štampu

Za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana u vanparničnom postupku sud nije ovlašćen da utvrđuje da li je stan čiji se otkup traži podignut ili kupljen iz sredstava datih ili sakupljenih za dobrotvorne ili druge društveno korisne svrhe

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud:   Datum: 30.01.1997 Broj: Gž.401/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu PREDBELEŽBA (U ZK)