Štampa Verzija za štampu

Prilikom određivanja visine rente zbog izgubljenog izdržavanja treba uzeti u obzir sva primanja poginulog davaoca pa i terenski dodatak u delu u kom bi ga moga (eventualno) uštedeti a sa tim izdvajati za izdržavanje oštećenih

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.222/89
Abstrakt:

-