Štampa Verzija za štampu

Prigovor prekoračenja ugovorene svote osiguranja (limit) ne može se uspešno isticati - prvi put - tek u reviziji

Osnov: Zakon o osiguranju imovine i lica
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.471/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOIL093 Limit osiguranja; najniži iznos osiguravajuće organizacije da plati štetu