Štampa Verzija za štampu

Kada tužilac povuče tužbu odmah nakon ispunjenja zahteva od strane tuženog, tada ne postoji obaveza tužioca da naknadi parnične troškove protivnoj stranci, ali se u takvom slučaju pitanje troškova parničnog postupka rešava u skladu sa odredbama čl. 154,155.164. Zakona o parničnom postupku

Sud:   Datum: 07.05.2003 Broj: Gž.42103
Abstrakt:

Prvostepenim rešenjem Okružnog suda utvrđeno je da je tužba povučena, a tuženi je obavezan da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka.
Blagovremenom i dozvoljenom žalbom tuženi pobija prvostepeno rešenje u delu kojim je obavezan da tužiocu naknadi parnične troškove i to zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka.
Ispitujući prvostepeno rešenje u smislu čl. 365. i 381. Zakona o parničnom postupku Vrhovni sud Srbije našao je da žalba tuženog nije osnovana.
U konkretnom slučaju tužilac je povukao tužbu odmah nakon ispunjenja zahteva od strane tuženog, tako da u smislu odredaba člana 158. stav 1. Zakona o parničnom postupku ne postoji obaveza tužioca da zbog povlačenja tužbe naknadi parnične troškove protivnoj stranci.
Međutim, u takvom slučaju pitanje troškova parničnog postupka rešava se u skladu sa odredbama čl. 154,155. i 164. Zakona o parničnom postupku, kako je pravilno postupio prvostepeni sud. Iz navedenih razloga nisu osnovani navodi žalbe da je trebalo odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove."