Štampa Verzija za štampu

Priznanje činjenica nije priznanje tužbenog zahteva

Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 11.11.1984 Broj: Gzz.5/84
Abstrakt:

Kada tuženi postavi tarabe na put preko koga je tužilac imao pravo prolaza, ne može se smatrati da nije dao povod za tužbu, pa kako nije ni priznao tužbeni zahtev do određenog roka, već je priznao samo činjenice, nema mesta ognoj primeni člana 157. ZPP.