Štampa Verzija za štampu

Kad javni tužilac odbaci krivičnu prijavu ili odustane od gonjenja samo protiv nekog od saučesnika u izvršenju određenog krivičnog dela, oštećeni može preuzeti krivično gonjenje protiv toga saučesnika

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.94/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: Policajac, milicioner; Policija, milicija; MUP; KZS250 Protivpravno prisvajanje stvari prilikom vršenja pretresa ili sprovodjenja izvršenja