Štampa Verzija za štampu

Kod ocene zakonitosti rešenja o povlačenju tužbe posle isteka roka za mirovanje postupka, nije od uticaja greška u pozivu kod označavanja datuma održavanja ročišta od kada je nastupilo mirovanje postupka

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 29.03.1998 Broj: Gž.38/96
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP216/4 Mirovanje postupka - ponovno mirovanje; povučena tužba