Štampa Verzija za štampu

Ako istražni sudija kome je upućen zahtev za sprovođenje istrage nađe da nije nadležan, doneće rešenje o nenadležnosti a ne može tražiti odluku veća jer zakon tačno nabraja kada je mogućno traženje odluke veća

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.11.-0001 Broj: PsK./.69
Abstrakt:

Zaključak radnog sastanka krivičnog odeljenja: