Štampa Verzija za štampu

Nema pretpostavke za ustanovljenje prava službenosti prolaza na teret parcele tuženog, kad tužilac za izlaz na javni put sa svoje parcele na kojoj ima izgrađenu novu kuću, može prelaziti preko druge svoje parcele uz rušenje dela stare, ruinirane kuće u kojoj drži stoku. Ustanovljenjem prava službenosti u takvom slučaju bi se štitila imovina tužioca (troškovi rušenja stare kuće), a na račun imovine tuženog, što je u suprotnosti sa članom 49. i članom 50. ZOSPO, kada je nesporno utvrđeno da tužilac ima mogućnost da izađe na put preko svoje parcele

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 31.12.1990 Broj: Gzz.20/90
Abstrakt: