Štampa Verzija za štampu

Dopuna prvobitne verzije memoara nije dovoljna činjenica za zaključak da se autor koristio "pravom pokajanja" i da je zabranio njeno dalje izdavanje

Sud:   Datum: 15.01.1994 Broj: Gž.186/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: PRAVO INTELEKTUALNA SVOJINA MEMOARI POKAJANJE - AUTORSKO AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje