Štampa Verzija za štampu

Vlasnik zgrade stiče pravo trajnog i nesmetanog korišćenja zemljišta na kojem je legalnim putem izgradio zgradu i na zemljištu koje je potrebno radi korišćenja te zgrade, i u slučaju kada ne poseduje ispravu da mu je to zemljište, koje koristi više godina, dodeljeno od strane nadležnog organa. Pravo korišćenja ovog zemljišta traje sve dok postoji zgrada na njemu i ono se ne može odvojeno od zgrade prenositi

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 06.11.1986 Broj: Rev.826/86
Abstrakt: