Štampa Verzija za štampu

Sud može da lice optuženo kao izvršilac oglasi krivim za podstrekač za isto delo

Osnov: Zakon o krivičnom postupku Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/76
Abstrakt:

Nema prekoračenja optužbe (član 342. stav 1. tačka 8. Zakonika o krivičnom postupku) ako je kao podstrekač proglašeno krivim lice koje je za isto krivično delo optuženo kao izvršilac.
Naša zakonitost-Praksa, 342

Deskriptori: ZKP364/01/09 Prekoračena optužba; Na lice koje je optuženo; Na delo koje je predmet optužbe sadržane u optužnici; Bitna povreda; Identitet optužbe KZJ023 Podstrekavanje