Štampa Verzija za štampu

Dopunsku presudu sud može doneti samo ako je prvobitnu presudu doneo kao prvostepeni sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 07.10.1999 Broj: Rev.236/73
Abstrakt:

Član 341. ZPP

Deskriptori: ZPP341 PRESUDA - DOPUNSKA