Štampa Verzija za štampu

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti poslodavca, radniku prestaje radni odnos takođe otkazom koji mora biti dat u pismenoj formi i obrazložen

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.870/88
Abstrakt:

Kada među strankama nije bilo niti sporno tokom postupka, da tužena nije tužiljama pismeno otkazala radni odnos, onda je valjano odlučeno da se tužbeni zahtev usvoji već samo zbog toga.
To zato jer je u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom (a to vredi i za slučaj otkaza po osnovi čl. 47. tač. 1. tač. 8. Zakona o radnim odnosima radnika zaposlenih kod radnih ljudi koji samostalno obavljaju delatnost ličnim radom sredstvima u vlasništvu građana i kod građansko pravnih fizičkih osoba-"Narodne novine" br. 20/77, 25/79. i 10/83.), obaveza poslodavca, da otkaz radniku dostavi poštom preporučeno ili neposrednim uručenjem.
Kad tako nesporno nije postupljeno u konkretnom slučaju, onda se na osnovi samo zakona smatra da otkaz niti ne postoji (čl. 49. tač. 3. već navedenog zakona), a niti je radni odnos tužiljama zbog toga prestao.
Tvrdnje iz revizije, da u slučaju prestanka obavljanja delatnosti poslodavca radni odnos radnika prestaje samim prestankom obavljanja delatnosti, takođe nemaju osnove, jer je i u tom slučaju obaveza poslodavca da postupi na način utvrđen u odredbama čl. 48. i 49. tač. 2. i 3. navedenog Zakona, tj. da da otkaz radniku koji treba biti obrazložen u pismenoj formi.
U takvom slučaju poslodavac jedino može odrediti kraći otkazani rok od ugovorenog ili zakonom propisanog, no međutim, i u takvom slučaju radni odnos ne može prestati pre isteka otkazanog roka koji pak ne može biti kraći od 15 dana (čl. 60. tač. 1. navedenog Zakona).

Deskriptori: PRESTANAK ODNOS - RADNI Zanatska radnja; Trgovinska radnja LIČNI RAD ZRO047 RASPORED RADNOG VREMENA