Štampa Verzija za štampu

Postoji teža povreda saveznog zakona kada se odgovarajućim odredbama o postupku iz Osnovnog zakona o invalidskom osiguranju daje pogrešna interpretacija koja je od značaja za ostvarivanje prava iz tog zakona

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 12.01.2001 Broj: Uzz.35/68
Abstrakt:

-