Štampa Verzija za štampu

Kada se tužba za brisanje iz zemljišnih knjiga podigne protivu onih lica koje su uknjižbom stekle svojinu na nepokretnosti čije se brisanje traži tužbom, onda će se rok za podnošenje tužbe prosuđivati prema postojećim građansko-pravnim naređenjima o zastarelosti

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud:   Datum: 01.01.1998 Broj: Gž.3105/66
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu ZZK069 Tužba za brisanje upisa u ZK; Brisovna tužba; Zastara