Štampa Verzija za štampu

U slučaju kad o naknadi za izgubljeno izdržavanje nije odlučeno pravosnažnom presudom oštećeni može tražiti i plaćanje unazad, jer zahtev za isplatu rente, po svojoj pravnoj prirodi, nije zahtev za izdržavanje već zahtev za naknadu štete

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.1332/88
Abstrakt:

-